Möten med partierna

Just nu pågår ett arbete med att träffa samtliga partier i Kalmar kommun.
Syftet med mötena är att framföra föreningens synpunkter och att opinionsbilda för samtliga politiska parter varför denna industripark är högst olämplig i de berörda områdena.

Samtliga mötestillfällen beräknas vara klara i mitten av januari 2022.