Styrelsen

”Föreningen mot vindkraftsutbyggnad Läckeby-Rockneby-Bäckebo”.

 Från vänster
Fredrik, Margareta, Axel, Charlotte, Ingemar, Gigi, Bosse, Erik, Amanda

Bo Thoor
Ordförande

Bor i – Ebbegärde
Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Att få hitta harmonin och bristvaran i vårt samhälle, tystnaden.Detta gjorde valet lätt att flytta hit, för att få behålla detta säger jag nej till vindkraftsbyggnation.

Axel Widigs
Kassör

Bor i – Stora Vångerslätt
Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Vindkraftverken tar med sig ljud och ljus in i den tysta skogen som kommer brytas upp av vägar och ledningsdragningar. Politiker, vindkraftsbolag och markägare spelar ett högt spel med naturen som insats och motkrafter saknas!

Ingemar Bernthsson
Sekreterare

Bor i – Ebbegärde
Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Den förstörelse och förfulning som blir när skogen skövlas och bryts sönder av en skoningsfull infrastruktur till förmån för vindkraftsindustri är inte acceptabel. Var rädd om de få skogar som finns kvar!

Charlotte Whitt
Vice ordförande

Bor i – Balebo
Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Jag tänker mycket på vilken värld vi lämnar till våra barn och barnbarn, så jag är för naturen, och mot vindkraftindustri på fjäll och i skog.
Vi som bor här i trakten kommer aldrig mer att kunna hitta lugnet i skogen.

Gigi Sahlström
Bor i – Ebbegärde

Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Flyttade hit från Stockholm för naturen, tystheten och det rika fågellivets skull, dessutom en utomordentlig bas för vårt företag Fågelguidning AB.

Emrik Stoeckmann
Bor i – Gransmåla
Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Vi vill inte bo i ett industriområde. Har en stor oro över hur dessa enorma verk påverkar djur, natur och framförallt människan. 

Fredrik Morsing
Bor i – Skammelstorp

Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Jag är uppvuxen i Skammelstorp där min släkt bott under mer än ett sekel. Jag har genom åren alltid återvänt till denna oas från de platser i världen där jag bott och hoppas att snart kunna slå mig ner här för gott, i skuggan av hundraåriga ekar, med surret från bina som svärmar och koltrasten som sjunger. Nu hotas denna idyll och hela vår historiskt viktiga kulturbygd av en ogenomtänkt storskalig vindkraftsexploatering. Livet i Skammelstorp med omnejd kommer aldrig att bli detsamma om detta genomförs.

Margareta Wargelius
Bor i – Gransmåla

Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
Jag älskar att gå i skogen med mina hundar. Tystnaden, växterna och djurlivet i skogen ger mig lugn och harmoni i själen. Att lyssna till granars sus när vinden går igenom grenverket! Det är en lisa för själen.

Amanda Warnecke
Bor i – Geltorp

Därför säger jag NEJ till en exploatering av området:
För att vi måste bevara den biologiska mångfalden, inte förstöra den. Skogen betyder oerhört mycket för mig och min familj och även för andra människor häromkring. Vi måste värna om det rika djur och fågelliv som denna skog besitter. 

Har du funderingar runt föreningens arbete?
Kontakta ordf Bo, bo@thoor.se

Vill du bli medlem i föreningen?
Kontakta Charlotte charlotte_whitt@yahoo.com

Följ oss på Facebook ”Föreningen mot vindkraftsutbyggnad Läckeby-Rockneby-Bäckebo”.

Vill du stödja vår ideella verksamhet ekonomiskt?
Kontakta Axel awidigs@gmail.com

Vårt swish 1236852347
Vårt bankgiro 5745-4506