Byter namn

Stena Renewable byter namn till SR Energi (Scandinavian Renewable Energi) 
Ägare till det nya bolaget är enligt följande (SR Energis hemsida):

Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta. Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2006.
AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30% vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20% var.