Vad vill vi?

• Föreningen har till ändamål att skydda och bevara det orörda landskapet i Läckeby, Rockneby, Bäckebo, med omnejd.

• Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att informera allmänheten och opinionsbilda, och på så vis påverka myndigheter och makthavare att värna om vår natur och kultur.

• Bevaka och agera om så behövs i de beslut som tas gällande frågor om vindkraft i ovan nämnda områden.