Nyttiga länkar

Till externa resurser.

Vindkraftetableringar kränker mänskliga rättigheter och strider mot regeringsformen, EU konventionen och EU stadgan

https://motvindsverige.org/vindkraftetableringar-kranker-manskliga-rattigheter-och-strider-mot-regeringsformen-eu-konventionen-och-eu-stadgan/

Ordkombinationen ”mänskliga rättigheter” har en högtidlig klang men associerar dessvärre även till kränkningar och andra obehagliga företeelser i länder med auktoritär regim. Att den humanitära stormakten Sverige inte förmår att hålla rent framför egen dörr är en tanke så obehaglig att den tangerar det omöjliga. Inte kan väl Sverige medvetet och systematiskt kränka enskilda individers mänskliga rättigheter. 

Nu är det emellertid så att grundläggande mänskliga rättigheter och friheter har fått en juridisk definition – i Regeringsformen, i Europakonventionen och i EU-Stadgan. Här finns hårda rättsliga rekvisit och här finner vi dessvärre en obehaglig sanning när det gäller ordningen i Sverige vid etablering av storskalig vindkraft.

Innan vi går in på vad dessa regelverk innehåller finns anledning att närmare beskriva hur en vindkraftsetablering går till, vilken omgivningspåverkan en vindkraftsetablering har och den närmare innebörden av ett miljötillstånd.


Vindbrukskollens karttjänst 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/vindbrukskollen/

Energimyndigheten har ansvarigt för hemsidan Vindbrukskollen. I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk samt kartor med bland annat skyddad natur och infrastruktur. Du kan även enkelt exportera information från Vindbrukskollen


SR Energy – Vindpark Ebbegärde 

https://srenergy.se/vindparker/ebbegarde/

SR Energys vindkraftsindustri projektet Ebbegärde är beläget cirka 2 mil nordväst om Kalmar och cirka 5 kilometer öster om Bäckebo i Kalmar kommun. Området som utreds ligger inom ett område som, enligt gällande vindkraftsplan för Kalmar kommun, är ett lämpligt utredningsområde för vindkraftsetablering. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

Samråd hölls under september-oktober 2021. En miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram och kommer att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län. I dagsläget bedöms en ansökan kunna lämnas in tidigast slutet av 2022 eller i början av 2023.

Här hittar du dokumenten som SR Energy har lagt upp om Ebbegärde vindkraftsverk utbyggnaden.


Rättvisa vindar norra Östergötland

https://rvno.se

Rättvisa Vindar Norra Östergötland, RVNO, är en ideell förening registrerad 2020-11-06. Med människan i centrum vill RVNO ge en röst åt alla som bor nära och påverkas av storskalig vindkraft. 

RVNO har gjort flera film om det att leva nära vindkraftverk, som alla kan ses på YouTube:


Motvind Sverige 

https://motvindsverige.org

Motvind Sverige förenar människor som är drabbade av vindkraftsexploateringen i Sverige. Vårt mål är att tillsammans informera, utbilda och skapa opinion som når allmänheten och beslutsfattare. I vårt nätverk har vi sakkunniga med erfarenhet inom de områden som vindkraft berör. Vill du veta mer och ta del av vårt arbete och våra nyheter så anmäl intresse redan nu. Välkommen!


Ett liv nära vindkraft, del 1 – Ellinor

För Ellinor, precis som för många andra, började allt med att det ”damp ner ett brev” med en inbjudan till samrådsmöte. I Ellinors fall kom inbjudan tre dagar före mötet och ingen tid fanns att förbereda sig. Idag, 1,5 år senare, snurrar sex vindkraftverk nära hennes hem, det närmaste 900 meter från huset.


Ett liv nära vindkraft, del 2 – Elisabeth

Elisabeth bor i en liten by som heter Eret utanför Garpenberg i Södra Dalarna och har levt med två vindkraftverk i sin omedelbara närhet sedan 2012. Hennes plats på jorden i den lilla byn är hennes allt och hennes pensionsförsäkring. Nu planeras ytterligare 27 verk med dubbel höjd i trakten.


Ett liv nära vindkraft, del 3 – Monica

Hör Monicas berättelse. Monica och hennes sambo tyckte vindkraft var bra och intressant tills bieffekterna blev påtagliga och framkallade sjukdom och de kände sig tvungna att flytta från sitt hem sedan 27 år.


Ett liv nära vindkraft, del 4 – Barbro

Barbro från Uppvidinge i Småland berättar hon sin historia – Vindkraftens glada dagar eller blåst på konfekten?


Ett liv nära vindkraft, del 5 – Anna

Annas hästar skrämdes en dag av sprängskott från skogen. Då startade helvetet. “Det känns som att ha flyttat in på en flygplats” – säger Anna uppgivet. “Nu vill jag bara flytta härifrån, men vem skulle vilja köpa vår fastighet?”

Anna och hennes grannar har konstaterat att ingen vill ta ansvar – frågan om bullerstörningar bollas mellan kommuner och regioner. Efter många om och men fick man reda på att anläggningen idag ägs av en tysk pensionsfond! Vad bryr de sig om svensk natur?


Ett liv nära vindkraft, del 6 – leg läkare Ulla Heine

Här berättar leg läkare Ulla Heine från RVNO:s hälsogrupp mer om inspelningarna och om gruppens arbete med att samla kunskap om hälsofrågor kopplade till vindkraft.


Ett liv nära vindkraft, del 7 – Susanne

Susanne bor i Zinkgruvan. Hon gillar i princip vindkraft men står inte ut med att leva i dess ljud. Hon och hennes make flyttade från Stockholm till sitt sommarhus som renoverats för att bli ett bra åretrunthus i en lugn miljö. Inte någon gång fick de en inbjudan om samråd eller information om planerna på vindkraftsindustrin. En lapp i brevlådan om att trafiken på vägen kunde öka markant på grund av leverans till vindkraftsbygget var allt.


Ett liv nära vindkraft, del 8 – Stellan och Emmelina

Stellan och Emmelina har nyligen köpt hus i Simonstorp ett par mil norr om Norrköping. Och förverkligat drömmen om ett lugnt liv på landet. Sedan de fick reda på Holmens planer på storskalig vindkraft i området har de oroat sig över hur framtiden kommer att se ut.


Bbl/AT. Köping. Insändare: Vindkraftens pris för närboende

https://www.bblat.se/2021-09-27/insandare-vindkraftens-pris-for-narboende?fbclid=IwAR3JgvMbFqxueBiO6LGJjGleTS7clzMkgapsvvTmwMJu6o8PELIlIraseN0


Flera företag har visat intresse för att bygga vindkraftsanläggningar i Köpings kommun. I åtminstone ett fall rör det sig om en anläggning med upp till 300 meter höga verk. Jag oroas av detta eftersom byggandet av vindkraftsparker medför stora ingrepp i värdefulla naturmiljöer, för att vindkraftverk medför störningar i form av ljud och blinkande ljus från verken och för att förekomst av vindkraftverk påverkar fastighetsvärden i dess närområde på ett negativt sätt. Det är just fastighetsvärdena jag vill fokusera närmare på här. Att vindkraftverk påverkar fastighetspriser för småhusfastigheter visar två professorer från KTH i en analys (debattartikel om analysen publicerad i Svenska Dagbladet den 26 juni 2021). De fann, något förenklat, att fastigheter i vindkraftverks närområden (upp till 8 km från verken) hade lägre priser än motsvarande fastigheter längre bort.


Headwind”21 [Documentary]

Den tidigare London bankiren Alexander Pohl arbetade i flera år för en av världens grönaste banker. Idealistiskt driven finansierade han stora vind- och solkraftsparker, verkligen övertygad om att han gjorde världen till en bättre plats.

Efter hand vaknade han upp till att dagens green är ett trasigt system. Han gav upp bankverksamheten och emigrerade med sin familj till sitt lilla skogsparadis i det avlägsna norra Sverige. Drömmen var att komma tillbaka till naturen, starta en ekogård och lägga så mycket avstånd han kunde mellan sin familj och industrialiseringen av naturen.

Tills….. En vindpark planerades vid portarna till hans paradisträdgård.


Buller från vindkraft

Störd av buller från vindkraftverk? Bullermätningar manipuleras för att få låga mätvärden. Här får du se hur det går till att förvränga mätresultat. Mätning med vägd kurva i dBA blir missvisande. 

Följden blir att människor och djur utsätts för skadligt ljud som leder till stressrelaterade.


Vindkraft – räddning eller fördärv? Del 1: Hotet mot människan (textat!)

Det finns många drabbade och sakkunniga som försökt göra sin röst hörd rörande vindkraftens verklighet. En svår uppgift eftersom allt med vindkraft bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med sin egen lobbyorganisation och konsulter.

Media har hittills inte intresserad sig för att granska vindkraftens mörka baksidor. Ofta får vi svar som att det inte är politiskt korrekt att skriva något negativt om vindkraft eller att reklamintäkterna skulle utebli.


Vindkraft – räddning eller fördärv? Del 2: Vindkraften & miljön

Vindkraftsfrågan är komplex och många olika spetskunskaper krävs för att kunna sätta sig in i ämnet. Juridik, miljörätt, ekonomi, skatter, energisystem, hälsa, livskvalité demokrati och mänskliga rättigheter.

Idag finns många enskilda och grupper som bildar nätverk, både nationellt och internationellt, som vill uppmärksamma frågan. Här ser du annan delen i dokumentären om vindkraften.


Vindkraft – räddning eller fördärv || Del 3: Vindkraft & hållbarheten

Detta är del 3 i granskningen av vindkraftsindustrin. I denna del undersöker man  vindkraftens inverkan på Sveriges elförsörjning samt storföretagens utnyttjande av svenska skattebetalare. Vi hör även politiker ångra tidigare beslut.


Barometern. Insändare: ”Stoppa pågående planer på vindkraft”

https://www.barometern.se/insandare/stoppa-pagaende-planer-pa-vindkraft-a9f1d9ec/?fbclid=IwAR2upAIOFXqM9rFbOKbgTT1U2Xo0X4jrf8LTYzYiDFEiYhWHl7EhjGKmBNw


Den 15/9 2021 lämnade vi som förening in våra synpunkter på Kalmar kommuns översiktsplan. Vår utgångspunkt är att skogarna norr om Läckeby och Rockneby är olämpliga för en vindkraftsutbyggnad i någon form.


Barometern. Nybro: Att bo på gränsen till det förbjudna: ”Inte värt att ha det såhär”

https://www.barometern.se/nybro/att-bo-pa-gransen-till-det-forbjudna-inte-vart-att-ha-det-sahar-5f3fa553/?fbclid=IwAR1xKzcMQtvU5KA6UvNrb1mizJkiDcJcTPamTlnakinrO_Kp-Zxf4Bal6ac


Buller från vindkraftverk vid Ljugbyholm gör att Alexander Johansson och Hanna Ahlin överväger att flytta från sitt nybyggda hus. Mätningar ska visa om ljudnivån håller sig inom ramen för det tillåtna. Familjen Johansson och Ahlin bor bara 800 meter från flera vindkraftverk.


Barometern. Kalmar: Stora förändringar i nya översiktsplanen – vindkraft i norr stryks och fler bostäder pekas ut i söder

https://www.barometern.se/kalmar/stora-forandringar-i-nya-oversiktsplanen-vindkraft-i-norr-stryks-men-nya-bostader-i-soder-287f3452/


Det blir inga skogsområden öronmärkta för vindkraft i norra kommundelen.


Svenska Dagbladet. Debatten om vindkraften ”Vindkraft­verk sänker fastighets­värden”

https://www.svd.se/a/0Keopg/vindkraftverk-sanker-fastighetsvarden

I en ny analys (2021) visar vi på lägre fastighets­priser i vindkraft­verkens närområden. Frågan är om inte betydligt fler markägare borde kompenseras än i dag, skriver professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson.