Om föreningen

Föreningen bildades under hösten 2021 för att med gemensamma krafter se till att en av Kalmar kommuns största sammanhängande skogsområden inte förstörs via en industrietablering av vindkraftverk.
Föreningen är registrerad hos skatteverket som en ideell förening sedan september 2021.

Föreningens Stadgar