Medlemsmöte 8 mars

Föreningen mot vindkraftsutbyggnad Läckeby—Rockneby—Bäckebo håller medlemsmöte.

När: Tisdag 8 mars kl. 19.00—Var: Läckeby bygdegård

SR Energy planerar att bygga upp till 95 vindkraftverk med en höjd om 270m i området, hjälpa oss motverka denna skövling av de fina skogarna i området. Skulle detta bli verklighet kommer skogen vara förstörd för många generationer, låt inte detta hända!

Bli redan idag medlem i föreningen och/eller anslut dig till vår Facebooksida för mer information! https://www.facebook.com/groups/400292977728401

Styrelsen hoppas på ditt deltagande och hälsar alla välkomna! Även du som ännu inte är medlem är välkommen!

Byter namn

Stena Renewable byter namn till SR Energi (Scandinavian Renewable Energi) 
Ägare till det nya bolaget är enligt följande (SR Energis hemsida):

Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta. Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2006.
AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30% vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20% var.

Möten med partierna

Just nu pågår ett arbete med att träffa samtliga partier i Kalmar kommun.
Syftet med mötena är att framföra föreningens synpunkter och att opinionsbilda för samtliga politiska parter varför denna industripark är högst olämplig i de berörda områdena.

Samtliga mötestillfällen beräknas vara klara i mitten av januari 2022.